Ryzyko zawodowe.


W każdym zakładzie pracy pracodawca bezwzględnie ma obowiązek dbać o zdrowie swoich pracowników, nie wspominając już sytuacjach zagrażających ich życiu, przed którymi musi zapewnić im jak największą ochronę.

Wykonywanie określonych zawodów zazwyczaj wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem zawodowym, a z kolei z tym wiążą się choroby zawodowe. O takim ryzyku ma obowiązek poinformować pracodawca, przyjmujący nowych pracowników. Jest to jeden z elementów szkoleń bhp poznań. Powinien on przekazać im jak najdokładniejsze informacje na ten temat. Chodzi tutaj głównie o czynniki mające niekorzystny wpływ na życie lub zdrowie, które związane są z danym stanowiskiem pracy. Mogą to być czynniki biologiczne lub fizyczne. Powinien on zapewnić nam jak największą ochronę i bezpieczeństwo przed nimi, a także poinstruować jak samodzielnie stosować środki zapobiegawcze. Jest to o tyle ważne, że obecnie choroby zawodowe są powszechne prawie w każdym zawodzie. Podejmując się danego zawodu z własnej woli podejmujemy na własne ryzyko, odpowiedzialność za swoje zdrowie. Wśród najbardziej niebezpiecznych zawodów znajdują się górnicy, hutnicy, sprawcze, lekarze, pracownicy laboratorium, nurkowie, policjanci i inni.