Ryzyko zawodowe.

W każdym zakładzie pracy pracodawca bezwzględnie ma obowiązek dbać o zdrowie swoich pracowników, nie wspominając już sytuacjach zagrażających ich życiu, przed którymi musi zapewnić im jak największą ochronę. Wykonywanie określonych zawodów zazwyczaj wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem zawodowym, a z kolei z tym wiążą się choroby zawodowe. O takim ryzyku ma obowiązek poinformować pracodawca,Continue reading Ryzyko zawodowe.